ההבדלים בין בנק דם טבורי ציבורי לפרטי

בעקבות מספר פניות ותגובות של הגולשים החלטתי להדגיש את ההבדלים, שבין הבנק הדם הטבורי הציבורי לפרטי. כמעט שאין מחלוקת לגבי שמירת דם טבורי ואחסונו (להוציא גישה של השהיית ניתוק חבל הטבור, עליה ארחיב בעתיד), אולם השאלה החשובה שיש לשאול היא, האם לעשות זאת במסגרת בנק דם טבורי פרטי או בנק דם טבורי ציבורי. אנסה הפעם להציג את ההבדלים המשמעותיים בין שתי הגישות בהרחבה.

שמירה דם טבורי בבנק ציבורי

אינה כרוכה בשום עלות, היות ומדובר בתרומה, אשר יכולה לשמש כל חולה הזקוק לדם הטבורי. אין הבנק הציבורי מבטיח, כי הדם הטבורי, שתרמת, ישמש אותך, ולכן אין אתה משלם עבור שמירת הדם או למען כל פרוצדורה אחרת.

שימוש עתידי בתרומת הדם בבנק דם ציבורי

אם התורם יזדקק להשתלה או לדם הטבורי מכל סיבה רפואית אחרת, הוא יוכל להשתמש בדם ששמר בבנק הדם הטבורי הציבורי, אך ברצוני להדגיש, שאין הבטחה שהדם שלך יהיה זמין לך. התורם בבנק דם טבורי ציבורי הינו זכאי ככל אדם, הזקוק למנת הדם, וקיימים שיקולים שונים, המהווים חלק בהחלטה. עצם התרומה אינה מקנה למשפחה כל ביטוח, ומנת הדם עצמה תינתן לדורש אותה (בכפוף להתאמה גנטית).

יש לציין, שבשנים האחרונות רב המאמץ להגברת המודעות בציבור לשמירת דם טבורי בבנק דם טבורי ציבורי, כל זאת במטרה להגדיל את מאגר התורמים, וכך באופן עקיף לבטח כל אחד מאיתנו. הנוסחה היא פשוטה: ככל שיהיה יותר דם טבורי זמין בבנק הדם הציבורי, כך יגדל מאגר התורמים לכל הזקוק לתרומת דם. אלה המעוניינים לתרום לחברה ובעקיפין גם לעצמם, ישמרו את הדם בבנק ציבורי, ואלה המעוניינים בשירות אישי, בו הדם הטבורי יהיה זמין אך ורק להם ולבני משפחתם, יעשו זאת בבנק דם פרטי.

בטרם בנקי הדם הטבורי הציבורי מסכים לקבל את התרומה, על היולדת למלא טפסים ושאלונים, משום שקיימים קריטריונים תורשתיים ובריאותיים לקבלתה. אם יוחלט לקבל את התרומה, קיים קריטריון נוסף והוא נפח מנת הדם. אם נמצא שלאחר איסוף הדם הטבורי ודגימת הדם, שנפח המנה קטן מ- 50 מ"ל – התרומה תיזרק. מנת הדם תעבור שורת בדיקות לגילוי מחלות וזיהומים שונים וגם אלה עלולים לפסול אותה לשימור.

המודעות בעולם לשמירת דם טבורי בבנק דם טבורי ציבורי גדולה יותר מבעבר, ולכן משאבים כלכליים רבים מוקצים לפרויקט זה. מדינות המערב החלו להבין את הערך הגבוה של דם טבורי ומפעילות מנגנוני איסוף ושמירת דם טבורי, כדי להגדיל את המאגר הציבורי של התרומות. ככל שגברה ההכרה בחשיבות שימור הדם הטבורי, קמו בעולם בנקי דם טבוריים רבים, רובם בנקים פרטיים והרבה פחות ציבוריים. בעולם מדובר בכמה עשרות בנקי דם טבורי ציבוריים לעומת כמה מאות בנקים טבורים פרטיים. 80% עד 90% ממנות הדם הטבורי נשמרות בבנקי דם טבורים פרטיים בעולם, ומאגרים פרטיים אלה נמצאים בצמיחה מהירה יותר מאשר בנקי דם ציבוריים. הסיבה לכך היא תקציבית. הממשלות בעולם המערבי מקטינות את ההוצאות הציבוריות לבריאות ומפנות מקום ליזמות פרטית ועמותות. עלי להדגיש, כי כל מנות הדם הטבורי שאינן נשמרות (בצורה פרטית או ציבורית) מושלכת לפח וכך קטן הסיכוי באופן משמעותי לאותם האנשים המחכים להשתלה להצלת חייהם.

מיקום הבנקים הציבוריים ושעות פעילות

כרגע בישראל אפשרות התרומה לבנק דם ציבורי מצומצמת, ואינה אפשרית בכל בית חולים וזאת בשל בעיות תקציביות. התרומה מתבצעת בבנק מד"א ובבתי החולים: הדסה עין כרם, וולפסון ואיכילוב. כמו כן גם בבנק הדם הטבורי הציבורי של תל השומר ובבית חולים ביקור חולים בירושלים ומעייני הישועה בבני ברק ובבית החולים ליולדות של הסהר האדום במזרח ירושלים. חשוב לציין, ששעות איסוף הדם הטבורי בבנקים הציבוריים מוגבלות, ולכן כדאי לברר זאת מראש.

שמירה בבנק דם טבורי פרטי

דרך זו מבטיחה לבני המשפחה שימוש בלעדי וזמין לדם הטבורי, לכשידרש בעתיד, (לתקופה של כ-20 שנה לערך). קיימות רק כמה עשרות מחלות בהן ניתן לטפל בעזרת הדם הטבורי, (ארחיב בקרוב באילו מחלות מדובר) כך שקיימת ציפייה גבוהה, שבעתיד המדע הרפואי יפתח חידושים רפואיים נוספים, שניתן יהיה להפיק מאותם תאים המצויים בדם הטבורי, ולא ירחק היום בו מציאות דמיונית זו תהפוך לדבר שבשגרה. חשוב להדגיש, כי פריצת הדרך הינה בגדר תחזית בלבד. הבנקים הטבוריים הפרטיים גם מבצעים בדיקות מעבדה להבטחת תקינות מנות דם, שהובאו מחדרי הלידה ובדיקות לשלילת זיהומים ע"פ התקן הנדרש. מנות הדם התקינות עוברות תהליך עיבוד, שימור והקפאה.

מיקום הבנקים הפרטיים ושעות פעילות

כיום קיימים שלושה בנקי דם טבוריים פרטיים: קריוסייב, תא לחיים (בית החולים הדסה, ירושלים) וטבורית (בית חולים שיבא, תל השומר). אך אין צורך להגיע למקום, איסוף הדם הטבורי עבורם נעשה בכל בתי החולים בארץ במהלך כל ימות השבוע וכל שעות היממה.

אפשר לציין, כי שני סוגי הבנקים הציבורי והפרטי מסייעים בהגברת המודעות הציבורית לחשיבותה של תרומת הדם הטבורי. האינטרס המשותף של כולנו הוא שיהיו כמה שיותר מנות דם. לדעתי, קיומן של שתי האופציות מאפשרת את יכולת הבחירה לכל אחד ואחת לנהוג כראות עיניו וכעומק כיסו. ניתן לראות זאת גם בדוגמת ביטוח הבריאות הבסיסי לעומת ביטוח הבריאות המורחב. עלות השירות הפרטי אינה מתאימה לכלל האוכלוסייה וחלקים ממנה אינם יכולים להרשות לעצמם להשתמש בו (אסקור בעתיד את ההסדרים הקיימים והרצויים עם קופות החולים וחברות הביטוח).

לסיום אציין, שבשנת 2007 האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים נתנה הנחיות, לפיהן אין לעודד הורים לשמור דם טבורי בבנקים פרטיים, אלא בבנקים ציבוריים בלבד. הנחיה זאת מבוססת על זאת שלא קיימת עדות מדעית לכך ששימוש עצמי בדם כזה הוא בעל יתרון במצב של מחלה. על פי נתוני האקדמיה הסיכוי שילד יזדקק למנה שלו עצמו נעה בין 1:1,000 ל-1:200,000.

נכון יותר לומר, ששימור הדם הטבורי מהווה "ביטוח" לאחיו ואחיותיו של התינוק בטווח הקרוב, ורק בעתיד הרחוק יותר יהווה "ביטוח" גם לתינוק עצמו. זאת משום שהשימוש בהשתלות עצמיות של תאי גזע שכיח יותר במספר מחלות וסוגי סרטן המופיעים יותר בבגרות מאשר בתקופת הילדות. במקרים כאלו, ניתן לעיתים להשתמש בהצלחה במקורות אחרים של תאי גזע, כגון מח עצם עצמי.

לסיכום:

הבנק הציבורי – מקבל תרומות, ומרגע התרומה מתנתק הקשר בין הבנק הציבורי לתורמים, והמנה תשמש את החולה הראשון, שיהיה זקוק לה אם תתאים לו גנטית.

הבנק הפרטי – מבצע איסוף ושימור הדם הטבורי עבור האדם הפרטי בלבד, שרות שהינו בתשלום.

האם כל אחד בכל בית חולים יכול לתרום דם טבורי לבנק דם טבורי ציבורי?

לא. יש בתי חולים מסוימים בהם ההתרומה אפשרית.

האם שמירת הדם הטבורי בבנק דם ציבורי כרוכה בעלות כספית?

לא. שמירה בבנק דם ציבורי אינה כרוכה בשום עלות, משום שמדובר בתרומה היכולה לשמש כל אזרח הזקוק לדם הטבורי.

בתרומה לבנק דם ציבורי, האם אהיה מבוטח?

עצם התרומה אינה מקנה למשפחה כל ביטוח.

למה לי לתרום לבנק דם ציבורי?

כל דגימת דם טבורי, שאינה נשמרת (בצורה פרטית או ציבורית) מושלכת לפח, וכך קטן הסיכוי באופן משמעותי לאותם אנשים המחכים להשתלה להציל את חייהם. עצם ההתרמה מגדילה את מאגר התורמים וכך באופן עקיף אנו מבטחים כל אחד מאיתנו.

שמירת דם טבורי - קבל/י הצעות ייחודיות

הרשמו עכשיו, חינם וללא התחייבות,

וקבלו הצעות ייחודיות לשימור דם טבורי.
(כולל קופונים ייחודיים!)

Scroll to Top

שמירת דם טבורי - קבל/י הצעות

הרשמו עכשיו, חינם וללא התחייבות!