רשימת המחלות לטיפול בדם טבורי

רשימת המחלות

הטיפול באמצעות תאי גזע של דם טבורי הוכח כיעיל במספר מחלות, לרבות המפורט להלן:

 • Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)
 • Acute Myelogenous Leukemia (AML)
 • Burkitt's Lymphoma
 • Chronic Myelogenous Leukemia (CML)
 • Juvenile Chronic Myelogenous Leukemia (JCML)
 • Juvenile Myelomonocytic Leukemia
 • Liposarcoma
 • Myelodysplastic Syndrome (MDS)
 • Neuroblastoma
 • Non- Hodgkin's Lymphoma
 • Hodgkin's disease
 • Multiple Myeloma
 • Retinoblastoma

Bone Marrow Failure Syndromes

 • Aplastic Anemia
 • Blackfan-Diamond Anemia
 • Dyskeratosis Congential
 • Fanconi Anemia
 • Amegakaryocytic Thrombocytopenia (AMT)
 • Kostmann's Syndrome

Hemoglobinopathies / Blood Disorders

 • Sickle-Cell Anemia
 • B-Thalassemia (Cooley's Anemia)

Inborn Errors of Metabolism

 • Adrenoleukodystrophy
 • Gunther Disease
 • Batten Disease (Inherited Neuronal Ceroid Lipofuscinosis)
 • Hunter Syndrome
 • Hurler Syndrome
 • Lesch-Nyhan Disease
 • Maroteaux-Lamy Syndrome

Immunodeficiencies

 • Chronic Granulomatous Disease
 • Omenn's Syndrome
 • Severe Combined Immuno Deficiency (SCID and SCID-ADA)
 • Reticular Dysgenesis
 • Thymic Dysplasia
 • Wiskott-Aldrich Syndrome
 • X-Lined Lymphoproliferative Disease
 • Leukocyte Adhesion Deficiency

Other Diseases

 • Evans Syndrome
 • Langerhans Cell Histiocytosis
 • Osteopetrosis

השאירי תגובה:

התגובות סגורות.