מילון מונחים

בנק דם טבורידםהשתלה אוטולוגיתמח עצם
בנק דם טבורי פרטידם טבוריהשתלה אלוגנאיתסיווג רקמות
בנק דם טבורי ציבורידם עובריהשתלת מח עצםתאי גזע
דחיית שתלדם תבוריחבל הטבורתאי גזע מדם טבורי

בנק דם טבורי
בנק אשר משמש לשימור ואחסון תאי גזע, שמקורם מדם חבל הטבור של הילוד, אשר נאסף לאחר ההריון, בסיום הלידה. מדובר
באחסון ושימור הדם הטבורי לתקופת זמן ממושכת. על הבנק הטבורי (הפרטי והציבורי) לעמוד בתנאים וסטנדרטים גבוהים של שימור מנות הדם.

בנק דם טבורי פרטי
בבנק דם טבורי פרטי נשמר מנת דם חבל הטבור, תמורת תשלום, עבור התורם (הילוד) ובני משפחתו ושייך להם בלבד. בצורה זו מובטחת להם מנת דם שמישה וזמינה בעת הצורך. מנת דם זו היא בעלת התאמה גנטית מלאה לילוד.

.
בנק דם טבורי ציבורי
בנק אשר בו נאספות מנות דם מחבל הטבור של הילוד בסיום הלידה ומיועד לשרת את כלל הציבור. מנת הדם איננה נשמרת עבור התורם או בני משפחתו וזו תועבר להשתלה לכל מי שיזדקק לה וימצא מתאים מבחינה גנטית, או לצרכי מחקר בהתאם לתנאים המקובלים בבנק הציבורי.

דחיית שתל – (Graft-versus-host disease (GVHD
אחד הסיבוכים הקשים ביותר, אשר מופיעים לאחר ביצוע השתלת תאי גזע או מח עצם היא תגובה חיסונית חריפה, בה התאים המושתלים מהתורם מזהים את גוף המקבל (המאחסן) כזר ותוקפים אותו. תגובה חיסונית זו מקטינה, לפיכך את סיכויי ההצלחה של ההשתלה.
הוכח כי השתלת תאי גזע מדם טבורי מפחיתה, במידה ניכרת את תופעת הדחייה, מאחר ותאי הגזע של התורם אינם חייבים להתאים למושתל באופן מלא, כפי שהדבר נדרש בהשתלת מח עצם. כמו כן התגובה החיסונית של תאי גזע טבוריים הינה מופחתת. בביצוע השתלת תאים אוטולוגית (עצמית), לאדם ממנו נלקחה מנת הדם הטבורי עם לידתו, דחייה זו לא תהא אפשרית כלל משום שקיימת התאמה גנטית מלאה.

דם
נוזל אשר זורם באופן קבוע בגוף דרך מערכת העורקים והורידים. הדם מעביר חמצן וחומרי הזנה אל רקמות הגוף ומפנה מהם פסולת. הדם מורכב מתאי דם אדומים, תאי דם לבנים, טסיות דם וחומרים נוספים אשר נמצאים בתרחיף בתוך חומר נוזלי – הפלסמה.

דם חבל הטבור (דם טבורי)
דם אשר נשאר בחבל הטבור בזמן הלידה ובו קיים ריכוז גבוה של תאי גזע של התינוק, אשר נשארו בשיליה עם סיום ההריון. דם צעיר זה נקי מזיהומים ושינויים גנטיים. בתום הלידה, במרבית הלידות בארץ ובעולם, דם טבורי זה נזרק בדרך כלל לאחר חיתוך חבל הטבור, יחד עם השיליה וחבל הטבור.

דם עוברי
רבים מהאנשים נוטים לבלבל את המונחים דם טבורי לבין דם עוברי, אך המקור שלהם שונה. מקור הדם העוברי הינו מעוברים, אשר עברו הפלה. הדם העוברי נקשר פעמים רבות למושגים שיבוט, שיכפול וכו' ולכן עלה לדיון ציבורי סוער. הדם העוברי כרוך בסוגיות אתיות ודתיות ורבים האנשים המתנגדים לשימוש בו בטיפול רפואי ולכן הוא משמש רק למטרות מחקר. לעומתו הדם הטבורי מקורו מחבל הטבור ואין לגביו סוגיות אתיות או דתיות ולכן אין לבלבל בין שני המושגים. אחת התכונות של התא העוברי, הוא יכולת החלוקה האינטנסיבי, אשר עלולה לצאת משליטה ולגרום לגידולים סרטניים.

דם תבורי

"דם תבורי" הינה טעות שכיחה אצל רבים מהאנשים באיות המונח. חלק מהאנשים מאייתים את המילה דם תבורי עם האות ת' במקום עם האות ט'. הצורה הנכונה לאיות המילה היא "דם טבורי". זהו דם אשר נלקח מחבל הטבור בעת סיום הלידה. בדם הטבורי של היילוד קיים ריכוז גבוה של תאי גזע, אשר נשארו בשיליה עם סיום ההריון. דם טבורי זה נקי מזיהומים ושינויים גנטיים. להרחבה ראה ערך "דם טבורי".


השתלה אוטולוגית – השתלה עצמית

השתלת תא, רקמה או איבר מאדם לעצמו. המיוחד בהשתלות אלו שהן אינן מעוררות תגובה חיסונית ועל כן אינן נדחות.

השתלה אלוגנאית – השתלה חיצונית
השתלת תא, רקמה או איבר מאדם אחד לאדם אחר. על האדם התורם להיות בעל התאמה גנטית גבוהה למקבל התרומה. לעיתים קרובות מדובר בקרוב משפחה כאח או אחות, אך יתכן מצב גם תורם זר שאינו בן משפחה.

השתלת מח עצם
בעקבות טיפול במינון גבוה של הקרנות או חומרים אנטי סרטניים נהרס מח העצם ויש צורך בהליך להחלפתו. השתלת מח העצם יכולה להיות אוטולוגית (עצמית), כלומר ממח העצם של התורם עצמו אשר נשמר טרם הטיפול). אפשרות אחרת להשתלת מח העצם היא אלוגנאית (תרומת מח עצם הנלקחת מאדם אחר), או השתלה סינגנאית (תרומת מח עצם אשר נלקחת מתאום זהה).

חבל הטבור
רקמה דמוית צינור המחברת בעת ההריון בין השליה לעובר. חבל הטבור כולל שני עורקים ווריד אחד. דרך העורק בחבל הטבור מגיעים בזמן ההריון חמצן ומזון אל העובר, מדם האם. ואילו דרך הווריד מופרשים חזרה תוצרי פסולת מן העובר אל דם האם.
בחבל הטבור מאגר עצום של תאי גזע, שבאמצעותם ניתן להציל חיים.

מח עצם
רקמה רכה אשר דומה לספוג, וממוקמת בתוך החללים הפנימיים של רוב העצמות. ברקמה זו מיוצרים תאי דם אדומים, תאי דם לבנים וטסיות דם.

סווג רקמות
על פני שטח הפנים של כל תא בגופינו מצויים חומרים, אשר מסוגלים לגרות תגובה אימונולוגית (חיסונית) והם מכונים אנטיגנים. כשאדם מקבל רקמה מושתלת כתרומה, האנטיגנים מזהירים את גופו של המקבל כי מדובר ברקמה זרה ולכן גורמים לדחיית השתל על ידי הגוף.

לכן קיימת סדרת בדיקות, אשר מבוצעות כדי להעריך את מידת ההתאמה בין רקמות התורם לאלה של מקבל הרקמה לפני ביצוע ההשתלה.
בדרך כלל כדי שהשתלה תהא מוצלחת נדרשת התאמה מושלמת בין האנטיגנים של התורם והמקבל. לעומת זאת, בהשתלה של תאי גזע מדם טבורי, קיימת האפשרות לבצע השתלה בהצלחה אפילו כאשר מדובר בהתאמה חלקית.

תאי גזע
מכונים גם תאי אב (Stem cells ). תאים אלו הינם ראשוניים והם משמשים כאבני הבניין של כל סוגי התאים והרקמות בגוף. מתאים אלו התפתח העובר בזמן ההריון. מדובר בתאים צעירים, שעדיין לא עברו תהליך של התמחות. הם בעלי יכולת להתחדשות עצמית כלומר יש להם היכולת ליצור עותקים חדשים של עצמם על ידי חלוקת התאים. כמו כן יכולת להתמיינות לתאים יותר בוגרים, שכבר עברו תהליך התמחות. למשל, תאי שריר, תאי דם אדומים, תאי עצב וכו'. קיימים ארבעה מקורות לתאי גזע:

  • מח עצם
  • דם פריפרי – דם היקפי, אשר מצוי בעורקים ובורידים.
  • דם טבורי הלקוח מחבל הטבור – אחד המקורות העשירים ביותר לתאי גזע.
  • עוברים בשלבים הראשונים לחייהם (שימוש בעוברים אלה כרוך בבעיות אתיות רבות)

תאי גזע מדם טבורי
תאי גזע אשר נמצאים בדם חבל הטבור במהלך ההריון, בעת הלידה וזמן קצר לאחריה. מקורם מתאי התינוק שנשארו בשיליה. לתאי גזע שמקורם מדם הטבורי יתרונות קליניים רבים ומוכחים (לרשימת המחלות המלאה) על פני תאי גזע בוגרים. מבחינה אתית אין מחלוקות לגבי תאי גזע מדם טבורי, אשר מהווים את המקור הטבעי והאיכותי לתאי גזע וזאת בניגוד לדם העוברי.

 

יש לך שאלה? תגובה שברצונך לכתוב?
שלחי אלינו בטופס למטה את שאלתך/ תגובתך:

⇐ האתר אינו מתחייב לפרסם כל חוות דעת אלא לפי שיקול דעתו הבלעדי.

אין לייחס למידע המופיע באתר תחליף לעצה רפואית, התייעצות עם רופא או חוות דעת מקצועית. לקריאה על תנאי השימוש באתר.

Scroll to Top

שמירת דם טבורי - קבל/י הצעות

הרשמו עכשיו, חינם וללא התחייבות!