תאי גזע עובריים – עמדת הדתות

עמדת הדתות המונותיאסטיות בנוגע לתאי גזע עובריים