רשימת המחלות לטיפול בדם טבורי

רשימת המחלות

הטיפול באמצעות תאי גזע של דם טבורי הוכח כיעיל במספר מחלות, לרבות המפורט להלן:

 • Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)
 • Acute Myelogenous Leukemia (AML)
 • Burkitt's Lymphoma
 • Chronic Myelogenous Leukemia (CML)
 • Juvenile Chronic Myelogenous Leukemia (JCML)
 • Juvenile Myelomonocytic Leukemia
 • Liposarcoma
 • Myelodysplastic Syndrome (MDS)
 • Neuroblastoma
 • Non- Hodgkin's Lymphoma
 • Hodgkin's disease
 • Multiple Myeloma
 • Retinoblastoma

Bone Marrow Failure Syndromes

 • Aplastic Anemia
 • Blackfan-Diamond Anemia
 • Dyskeratosis Congential
 • Fanconi Anemia
 • Amegakaryocytic Thrombocytopenia (AMT)
 • Kostmann's Syndrome

Hemoglobinopathies / Blood Disorders

 • Sickle-Cell Anemia
 • B-Thalassemia (Cooley's Anemia)

Inborn Errors of Metabolism

 • Adrenoleukodystrophy
 • Gunther Disease
 • Batten Disease (Inherited Neuronal Ceroid Lipofuscinosis)
 • Hunter Syndrome
 • Hurler Syndrome
 • Lesch-Nyhan Disease
 • Maroteaux-Lamy Syndrome

Immunodeficiencies

 • Chronic Granulomatous Disease
 • Omenn's Syndrome
 • Severe Combined Immuno Deficiency (SCID and SCID-ADA)
 • Reticular Dysgenesis
 • Thymic Dysplasia
 • Wiskott-Aldrich Syndrome
 • X-Lined Lymphoproliferative Disease
 • Leukocyte Adhesion Deficiency

Other Diseases

 • Evans Syndrome
 • Langerhans Cell Histiocytosis
 • Osteopetrosis

השאירי תגובה:

[…] חד משמעית הם אינם זהים ! שמעתי מספר אנשים המבלבלים בין המושגים. לכן חשוב לי להבהיר מהו  השוני בין המונחים. מדובר בשני מקורות שונים לתאי גזע. הדם הטבורי מקורו מחבל הטבור, והוא נאסף עם סיום הלידה וניתוק חבל הטבור. לאחר מכן שומרים את הדם בבנק דם טבורי ציבורי או בבנק דם טבורי פרטי, על מנת לסייע בריפוי של מחלות רבות. אין בדם הטבורי שום בעיות אתיות או דתיות, והוא מוסכם על דעת הכל. אין מדובר בטיפול ניסיוני, אלפי השתלות מדם טבורי נעשו ברחבי העולם בכ-100 מחלות שונות. (לרשימת המחלות בהם בוצעו השתלות דם טבורי). […]